TMG:n 5 §:n mukaiset tiedot:

Ralf Vosseler KG
Betteräckerstrasse 3
78607 Talheim
Germany

Vastuuhenkilö:
Ralf Vossler

Myyntinumero:
DE269860069

Yhteystiedot:
Puhelin: +49 7464978596
Faksi: +49 7464978597
Sähköposti: info ( at ) vosseler.com

Vastuu sisällöstä

Palveluntarjoajana olemme vastuussa näiden sivujen sisällöstä TMG:n 7 §:n 1 momentin (Saksan telemedialaki) ja yleisen lainsäädännön mukaisesti. TMG:n 8-10 §:n mukaan meillä ei kuitenkaan palveluntarjoajana ole velvollisuutta valvoa siirrettyjä tai tallennettuja kolmannen osapuolen tietoja tai tutkia olosuhteita, jotka viittaavat laittomaan toimintaan.

Tämä ei vaikuta yleisen lainsäädännön mukaisiin velvollisuuksiin poistaa tai estää tietojen käyttö. Vastuu tässä suhteessa on kuitenkin mahdollista vasta siitä lähtien, kun tieto tietystä rikkomuksesta on saatu. Heti kun saamme tietää tällaisista rikkomuksista, poistamme kyseisen sisällön välittömästi.

Linkkejä koskeva vastuu

Verkkosivustomme sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ulkopuolisille verkkosivustoille, joiden sisältöön emme voi vaikuttaa. Siksi emme voi ottaa mitään vastuuta näistä kolmansien osapuolten sisällöistä. Linkitettyjen sivujen sisällöstä on aina vastuussa kyseisten sivujen tarjoaja tai ylläpitäjä. Linkitetyt sivut on tarkistettu mahdollisten lainrikkomusten varalta linkittämishetkellä. Laitonta sisältöä ei ollut tunnistettavissa linkittämishetkellä.

Linkitettyjen sivujen sisällön jatkuva valvonta ei kuitenkaan ole järkevää ilman konkreettisia todisteita rikkomuksesta. Jos saamme tietoiseksi lainrikkomuksista, poistamme kyseiset linkit välittömästi.

Tekijänoikeudet

Sivuston ylläpitäjien näillä sivuilla luoma sisältö ja teokset ovat Saksan tekijänoikeuslain alaisia. Monistaminen, käsittely, jakelu ja kaikenlainen käyttö tekijänoikeuslain rajojen ulkopuolella edellyttää asianomaisen tekijän tai luojan kirjallista suostumusta. Tämän sivuston lataaminen ja kopioiminen on sallittua vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Rikkomuksista nostetaan syytteet.

Jos tämän verkkosivuston sisältö tai ulkoasu, jota käsitellään verkkotunnuksen Vosseler.com kautta, loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai lakisääteisiä säännöksiä tai aiheuttaa muulla tavoin kilpailuoikeudellisia ongelmia missä tahansa muodossa, pyydämme asianmukaista, riittävän perusteltua ja nopeaa ilmoitusta ilman kustannusmerkintää UWG:n 8 §:n 4 momentin mukaisesti.

Takaamme, että oikeutetusti vastustetut kohdat tai osat tästä verkkosivustosta poistetaan kohtuullisessa ajassa tai mukautetaan kattavasti lakisääteisten vaatimusten mukaisiksi ilman, että sinun tarvitsee hakea oikeudellista apua. Asianajajan käyttäminen varoituksen antamiseen palveluntarjoajan kustannuksella ei vastaa palveluntarjoajan todellista tai oletettua tarkoitusta, ja näin ollen kyseessä on UWG:n 13 §:n 5 momentin rikkominen, koska menettelyn aloittamisen pääasiallisena motiivina on epäolennaisten tavoitteiden tavoittelu, erityisesti kustannusten tuottaminen varsinaisena liikkeellepanevana voimana, sekä vahingonkorvausvelvollisuuden laiminlyönti.

Tietoja verkkovälitteisestä riidanratkaisusta, Artikla 14 Para. 1, ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

Euroopan komissio antaa kuluttajille mahdollisuuden ratkaista verkkovälitteiset riidat artiklan 14 Para. 1, ODR nojalla jossakin käyttöympäristössään. Verkko-osoite (http://ec.europa.eu/consumers/odr) toimii sivustona, jossa kuluttajat voivat tutkia tuomioistuimen ulkopuolisia riitojenratkaisutapauksia koskien verkko-ostoksia ja palvelusopimuksia.

Product added to wishlist
Product added to compare.